in ,

Blessing Anyanele – Ogadinma Ozo

Looking For A City

Blessing Anyanele - Ogadinma Ozo | Blessing Anyanele Oga Adi Nma Ozo

“Ogadinma Ozo,” translating to “It Shall Be Well Again,” is a timeless song from the remarkable “Looking For A City” by the renowned artist . The track delivers a comforting message, assuring listeners that despite present challenges and the darkness they might be facing, there is hope for a brighter future. The poignant lyrics evoke a sense of solace and faith in the transformative power of God, emphasizing His ability to turn dire situations into triumphs.

The song's verses reflect on the trials and tribulations of life, highlighting the overarching theme of unwavering trust in the redemptive nature of Jesus Christ. Referencing the resurrection of Lazarus and the promise of new life in Christ, Blessing Anyanele's powerful lyrics encapsulate the essence of endurance, resilience, and unwavering faith in the face of adversity. The poignant chorus, with its reassuring refrain of “Just wait, it will be good again (Oga dikwa Nma ozo)” serves as a poignant reminder of the transient nature of challenges and the enduring hope that lies ahead.

Blessing Anyanele's soulful rendition, coupled with the profound message of perseverance and reliance on the grace of God, has solidified “Ogadinma Ozo” as an uplifting anthem that continues to resonate with audiences, offering comfort, reassurance, and unwavering faith in God's divine plan.

 

Blessing Anyanele Ogadinma Ozo lyrics :

1. Ochichiri odi n'uzo gi,

odi ka chi anaghi aboo,

mechibidoro gi uzo,

olile anya gi ogusiwo?

Odi Chi nke mu mara,

o na eme uzo ebe uzo n'adighi,

O na eme ka ozara mia mkpuru,

aha ya bu Jisos onye nzoputa a.

 

Nani chere, oga adikwa nma ozo, nani chere, chere, ajula otu oga esi mee, nani Chim mara mgbe oga abu ma, O ga adikwa nma ozo.

 

Odi nde ihuru n' anya nke ukwu,

Ha alawo lakuru Onye nwe anyi,

obi gi ona ada mba,

cheta Jisos nwoke Calvary,

O si na anyi ga-adi ndu ozo,

n'ihi na omeriwo ike onwu,

ndi nke nwuru na Krist ga ebili,

anyi onwe anyi ndi di ndu ga esoro ha a.

 

Nani chere, oga adikwa nma ozo, nani chere, chere, ajula otu oga esi mee, nani Chim mara mgbe oga abu ma, O ga adikwa nma ozo.

 

Odighi onodu na adigide,

Jehovah bu Chi nke na agbanwe onodu,

o gbanwere nke Lazarus,

onye noro n'ili abali ano,

Uwa chere na ogaghi adi ndu ozo,

ma mgbe Jisos onye eziokwu ahu rutere,

okwuru okwu Lazarus wee bilie,

oga ekwu okwu na onodu gi na ubochi taa a.

 

Nani chere, oga adikwa mma ozo, nani chere, chere, ajula otu oga esi mee, nani Chim mara mgbe oga abu ma, O ga adikwa mma ozo…

 

Play Blessing Anyanele Oga Adi Nma Ozo audio mp3.

Blessing Anyanele Ogadinma Ozo mp3 download.

Download “Ogadinma Ozo by Blessing Anyanele” Blessing-Anyanele-Ogadinma-Ozo-Soundwela-.mp3 – Downloaded 1315 times – 3.85 MB


Gozie Okeke

Gozie Okeke – I Don’t Care

Somval - Chinemelum | Somval better days ep

Somval – Chinemelum